Exoduskerk

BEMOEDIGINGS-MOMENTJE

Bent u moedeloos en uitgeput
Niet meer blij met een nieuwe dag
Die u weer aanschouwen mag?
Denkt u: Het heeft toch geen nut?

Weet dan dat God u nabij wil zijn
Hij zal u weer moed en kracht geven
Zo staat het in de Bijbel beschreven
Hij is bekend met uw verdriet en pijn.

“Wees maar niet bang,”zegt de Heer
“Want Ik zal er zijn, Ik ben met u
Alle dagen van uw leven, ook nu
Ik wil u helpen, steeds maar weer.”

Wat een bemoediging om dit te weten
Dat God ons nooit alleen laat gaan
Maar iedere dag naast ons wil staan
Hij is met ons en zal ons niet vergeten.
(Woorden uit Jesaja 40 en 41)

Fedde Nicolai

Preekrooster 2022                           

Datum Waar? Wie? Hoe laat?
4 december Ontm.kerk Noordeloos
M.Veder v.Hobokenstr.15D
mw.ds. A.C.v. Alphen-Keijzer met tolk 09.30 uur
11 decemberi
NH Kerk, Langerak
Lekdijk
ds. Sonnenberg uit Ede
met tolk
09.30 uur
17 december
GEZAMENLIJKE KERSTVIERING
Johanneskerk, Gorinchem
Nieuwe Hoven 141/143
Heidi Kramer
met tolk  
15.00 uur 
24 december
Kerstnacht
NG kerk Open Hof
Herschelstraat Dordrecht
………
met tolk
22.00 uur
25 december
KERST
Ontm.kerk Noordeloos
M.Veder v.Hobokenstr.15D
ds. A.N. Driebergen
met tolk
09.30 uur
25 december
Kerst
NG kerk Open Hof
Herschelstraat Dordrecht
………
met tolk
10.30 uur

          

Iedere zondag is er een dienst voor doven en horenden in de Ned. Ger. Kerk Open Hof, Herschelstraat 27 te Dordrecht. In deze diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd en er is kindernevendienst waar ook voor dove kinderen getolkt kan worden. Deze diensten beginnen
om 10.30 uur.