Gorinchem, 19 december 2015

Verrassing voor Spebipu!

Op 1 september j.l. bestond Spebipu 40 jaar. Spebipu was opgebouwd uit drie woorden: Spel, Bingo en Puzzel.
Sinds 19 december j.l. heeft Spebipu een eigen logo!!!

Eerder had Dennis Vlaanderen 8 logo's ontworpen. Na het overleg met het bestuur werd het verminderd tot 4 logo's. De leden mochten tijdens de kerstviering bijeenkomst hun voorkeur kiezen. Uiteindelijk is de bovenstaande logo geworden volgens de meeste stemmen van de leden.


Elly en Tony Duits, Bedankt!!!

Op 19 december j.l. krijgen Elly en Tony Duits bonbons en cadeaubon van Martin, onze voorzitter voor hun inzet van afgelopen jaren voor redactie blad Zonnestraal.

De blad Zonnestraal werd afgelopen 13 jaar verzorgd door Elly en Tony als eindredacteuren. Met de ondersteuning van verschillende personen in de loop van de jaren.

Afgelopen juni was er laatste digitale Zonnestraal. Zonnestraal gaat in de nieuwe vorm voortbestaan, namelijk in nieuwsbrief, dat wordt verzorgd door Dennis Vlaanderen.

Natuurlijk willen we, de leden en het bestuur, niet vergeten om hen te bedanken tijdens de kerstviering bijeenkomst.

 

ARCHIEF NIEUWS 2012, 2013, 2014 en 2015: