Spakenburg, 10 mei 2014

Barry Vogelaar benoemd tot
Lid van Verdienste van de NCBD

Tijdens de bondsdag op zaterdag 10 mei j.l. in Spakenburg is onze penningmeester Barry Vogelaar benoemd tot Lid van Verdienste van de NCBD.

In de jaren 70 van de vorige eeuw was Barry, na even bestuurslid te zijn geweest, voorzitter van de toenmalige NCBD-Jeugdraad.
Door de Jeugdraad werden onder meer jongerenweekends, bijbelweekends, themabijeenkomsten, vakantiekampen en reizen (o.a. naar Israël en Libanon) georganiseerd.

Door de afdeling Gorkum werd Barry afgevaardigde naar de vergaderingen van de NCBD.
Na jaren ‘gewoon’ bestuurslid te zijn geweest werd zij in 2002 benoemd tot bondpenningmeester.
Daarnaast houdt Barry zich bezig met Ons Bondsblad, eerst samen met haar man Simon, en sinds eind 2013 als eindredacteur, met steun van haar dochter Corina.

Barry werd eerst in januari 1979 secretaresse van afd. Gorkum. Ze volgde toen haar vader op, die op dit moment als secretaris heeft beëindigd na zijn 25 jarige bestuursfunctie (voorzitter / secretaris).
En in januari 1983 werd ze gekozen tot voorzitster van afd. Gorkum. Daarna bleef ze dat fungeren tot en met maart 1997. Later keerde ze weer terug in het bestuur maar dan als penningmeester in februari 2002 en tot nu toe.

Bron: www.ncbd.nl

Met medewerking van Jan Bloemkolk
Foto’s: Hannie Joziasse

 

 

ARCHIEF NIEUWS 2012, 2013, 2014 en 2015: