Decorstukken te huur

De spelvereniging van afdeling Gorkum “Helpt Elkander” genaamd Spebipu, heeft een aantal spellen tot zijn beschikking om zijn leden en bezoekers op de afdelingsavond te vermaken.
Deze spellen zijn door de leden van Spebipu zelf gemaakt.
De mogelijkheid bestaat dat uw vereniging 1 of meerdere spellen
kan huren voor zeer schappelijke prijzen.

De kosten zijn € 10,00 per huur en € 25,00 waarborgsom, behalve die spel van “Ren je Rot”, die is dan € 25,00, en als waarborgsom
€ 50,00.

U dient het zelf halen en brengen. Bij het retourneren van het decor krijgt men 25/50 euro geheel terug, als het niet beschadigd is.

Wijs je Rijk: 1 of meerdere tafels verdelen in een soort “taartpuntjes” met in ieder punt een artikel. De pijl in het midden en laten draaien tot hij stil staat bij een artikel. Het artikel is dan van jou.

Rad van Fortuin: spreekt voor zich! Nummers op het rad kunnen ook gebruikt worden voor bepaalde opdrachten of iets dergelijks.

Ren je Rot: spreekt ook voor zich. Met knipperende lichtjes bij goede antwoord en draaideurtjes om antwoorden aan op te hangen.

Raad je prijs: prijs raden van een artikel. Op het bord de geschatte prijzen van desbetreffende artikel door deelnemers. Als laatste op een andere bord de echte prijs.

Voor meer informatie hierover contact opnemen met spebipu@ncbdgorkum.nl

 

Wijs je Rijk
Rad van Fortuin
Ren je Rot
Raad je prijs